• banner

Strwythur y Cwmni

Un o'r tasgau pwysicaf ar gyfer rheoli unrhyw sefydliad sy'n cyflogi mwy nag ychydig o bobl yw penderfynu ar ei strwythur sefydliadol, a newid hyn pan a lle bo angen.

about

Un o'r tasgau pwysicaf ar gyfer rheoli unrhyw sefydliad sy'n cyflogi mwy nag ychydig o bobl yw penderfynu ar ei strwythur sefydliadol, a newid hyn pan a lle bo angen.
Mae gan y mwyafrif o sefydliadau strwythur hierarchaidd neu byramid, gydag un person neu grŵp o bobl ar y brig. Mae llinell neu gadwyn reoli glir yn rhedeg i lawr y pyramid. Mae'r holl bobl yn y sefydliad yn gwybod pa benderfyniadau y gallant eu gwneud, i bwy y mae eu huwchradd neu fos yn adrodd, a phwy yw eu his-weithwyr uniongyrchol y gallant roi cyfarwyddiadau iddynt.
Mae Guangdong Pengwei Fine Chemical Co, Ltd yn cynnwys llawer o adrannau â thalentau proffesiynol fel tîm Ymchwil a Datblygu, tîm Gwerthu, Tîm Rheoli Ansawdd ac ati. Trwy integreiddio gwahanol adrannau, bydd ein holl gynhyrchion yn cael eu mesur yn fanwl gywir ac yn cydymffurfio â gofynion cwsmeriaid. Bydd ein tîm gwerthu yn ymateb o fewn 3 awr, yn trefnu cynhyrchiad yn gyflym, yn danfon yn gyflym.
Yn fwy na hynny, trwy strwythur cwmni cryf, byddwn yn fwy arbenigol yn ein gwaith ac yn cael gwell posibilrwydd o wireddu ein potensial.

Popeth sydd ei angen arnoch i greu gwefan hardd